Загальний порядок зняття показів

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії

Згідно Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії» обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць. Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – Кодекс).

Послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам без додаткової оплати в рамках укладеного зі споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії.

Послуги комерційного обліку електричної енергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії, надаються операторами системи споживачам на платній основі.

Комерційний облік електричної енергії, відібраної/відпущеної електроустановками фізичних осіб – членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних мереж колективного побутового споживача, здійснюється у порядку, визначеному статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем.

Відтак, Кодексом визначено, що зчитування показів лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а також оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (далі – ППКО) (у ролі оператора зчитування даних з лічильників (далі – ОЗД)), відповідно до Кодексу та умов Договору про постачання електричної енергії споживачу.

Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку, та на право проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного Акту.

Окрім цього, Споживач зобов’язаний безперешкодно допускати на свою територію та у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли вимірювання електричної енергії, засоби вимірювання тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії.

У разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до сплати документі щодо оплати за постачання електричної енергії споживач подає про це заяву Постачальнику, який надав розрахунковий документ.

Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів.

Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг.

Оплата електропостачальнику вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.

Споживач, який купує електричну енергію в електропостачальника відповідно до умов договору, здійснює оплату за виставленим рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.

У разі перерахування споживачем коштів на інший рахунок електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою у триденний строк з моменту їх отримання або від дня отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача.

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку сплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, відкритий в уповноваженому банку.

Оплата рахунка електропостачальника має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем. Якщо Споживач не здійснив оплату у строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному Правилами.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:

планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку.

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору). Згідно умов Комерційної пропозиції, оплата планових обсягів споживання електричної енергії здійснюється шляхом перерахування авансових платежів, самостійно розрахованих Споживачем, за наступними етапами:

– До 1-го числа розрахункового місяця за період споживання з 1–го по 5-є число місяця;

– До 6-го числа розрахункового місяця за період споживання з 6–го по 10-є число місяця;

– До 11-го числа розрахункового місяця за період споживання з 11–го по 15-є число місяця;

– До 16-го числа розрахункового місяця за період споживання з 16–го по 20-є число місяця;

– До 21-го числа розрахункового місяця за період споживання з 21–го по 25-є число місяця;

– До 26-го числа розрахункового місяця за період споживання з 26–го по кінець місяця.

Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться не пізніше 5-го дня (включно) з дня надання кінцевого рахунку. Споживач зобов’язаний надавати звіт до 4-ого числа місяця, наступного за звітним.

Остаточний рахунок за фактично спожиті послуги надається Постачальником протягом одного дня з моменту подання Споживачем звіту. У разі неодержання рахунку, Споживач самостійно оформляє платіжні документи та здійснює оплату на їх підставі у вищезазначені строки.

Послуги з розподілу електричної енергії закуповуються та оплачуються Споживачем самостійно, а їх вартість не включається до ціни електричної енергії і оплачується Споживачем окремо. Послуги з передачі електричної енергії закуповуються та оплачуються Постачальником, а їх вартість включається до ціни електричної енергії і оплачується Споживачем на рахунок Постачальника.