Ціни та тарифи

Ціна 1 кВт/год електричної енергії визначається за наступною формулою:

Для об’єктів групи «а» (облік електричної енергії забезпечено системою АСКОЕ (ЛУЗОД):

                             ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де

Для двох авансових платежів 1-го розрахункового періоду та першого авансового платежу другого розрахункового періоду ЦРДН визначається як середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», що склалася у попередньому (звітному) періоді за інформацією офіційного сайту ДП «Оператор ринку» без ПДВ.

Для другого авансового платежу 2-го розрахункового періоду та наступних розрахункових періодів ЦРДН визначається як ціна, яка фактично склалася для цього Споживача у попередньому розрахунковому місяці.

ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *

ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*

ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору):

WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.

На визначену вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії нараховується 20% ПДВ.

Остаточна вартість фактично спожитої електричної енергії для об’єктів групи «а» визначається за формулою:

ЦОСТ = (ЦФАКТ + ТРДН + ТПЕРЕД+ТПОСТ) х WФАКТ, де:

ЦФАКТ – ціна, яка фактично склалася за кожну окрему годину доби на «ринку на добу наперед» у розрахунковому місяці.

ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *

ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*

ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору).

WФАКТ – фактично спожитий обсяг електричної енергії у розрахунковому місяці;

На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20% ПДВ.

*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі Споживачем.

Для об’єктів групи «б» (без системи АСКОЕ (ЛУЗОД):

                     ЦПЛАН = (ЦРДН +ТРДН+ТПЕРЕД +ТПОСТ) х WПРОГ, де

ЦРДН – середньозважена ціна закупівлі електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» у місяці, що передує розрахунковому.

ТРДН – фіксований платіж/тариф за участь на РДН/ВДР та здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (встановлюється/змінюється Регулятором) *

ТПЕРЕД– тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») згідно чинного законодавства України*

ТПОСТ – тариф постачальника (визначається на етапі укладення договору)

WПРОГ – прогнозований обсяг споживання електричної енергії.

На визначену вартість очікуваного обсягу споживання електричної енергії нараховується 20% ПДВ.

Остаточна вартість фактично спожитої, у розрахунковому місяці, електричної енергії (Wфакт) для об’єктів групи «б» визначається за середньозваженою ціною, яка фактично склалася на «ринку на добу наперед» у розрахунковому місяці.

На вартість спожитої електричної енергії нараховується 20% ПДВ.

*Регульовані тарифи є такими, що не залежать від Постачальника та змінюються у відповідності до змін, проведених Регулятором, а тому застосовуються у формулі ціни без додаткового погодження зі Споживачем.

Інформація щодо актуальних цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку “на добу наперед” (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), відповідно до даних ДП “Оператор ринку”, ознайомитись з якою можливо за посиланням

https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM

Інформація щодо діючого тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ “НЕК “УКРЕНЕРГО”, що діє з 01.01.2020 року, згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг(НКРЕКП), ознайомитись з якою можливо за посиланням

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=46878

ПОСТАНОВА № 2668 від 10.12.2019р  Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2668874-19

Порядок забезпечення стандартів якості

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#top

Посилання на доступні джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

https://necu.org.ua/

https://ua.energy/

http://www.centrenergo.com/

https://www.oree.com.ua/

http://www.atom.gov.ua/